اداره انتشارات مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی  قلب و عروق شهید رجایی با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات در خصوص چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی زاییده فعالیتهای علمی - پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان در کالبد گونه های مختلف نشر و عرضه کتب و منابع علوم پزشکی در رشته های قلب و عروق  فعالیت مستمر خود را ادامه می‌دهد. اهداف این مرکز، ارایه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات علمی پژوهشی اساتید و محققان محترم، دانشجویان گرامی، کتابخانه‌ها، بخش ها، دانشکده ها، مراجعین و سایر مراکز علمی - پژوهشی می باشد و در نظر دارد با هدف ارتقا و رونق چاپ و نشر، موجبات رشد و تعالی علمی جایگاه مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی  قلب و عروق شهید رجایی را در سطح کشور و بین الملل فراهم سازد و بتواند نقش موثری را در راستای نشر کاربردی ترین و با کیفیت ترین اثر، در بهترین گونه نشر جهت استفاده برای توسعه پایدار و ارتقای سطح سلامت جامعه و نیز بیشینه سازی اثر بخشی پژوهش ایفا نماید.

 

وظایف و اهداف اداره کتب و انتشارات مرکز

 

  تشکیلات

  از نظرتشکیلاتی، اداره انتشارات دانشگاه یکی از واحدهای تحت نظارت معاونت پژوهشی مرکز می‌باشد.

 

  وظایف و اختیارات

  1- پذیرش آثار مستقیما َاز معاونین پژوهشی مرکز به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر آنها انجام می پذیرد.

 

  2- نظارت بر حسن جریان امور انتشارات اعم از اداری، مالی، فنی، علمی، پژوهشی و امور مربوط به وزارت ارشاد.

 

  3- انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات مرکز.

 

  4- تامین کلیه وسایل و لوازم مورد نیاز در ارتباط با امور چاپ و نشر.

 

  5- تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های مختلف قلب و عروق.

 

  6- عرضه و فروش انتشارات دانشگاه در نمایشگاههای داخلی و نمایشگاه بین المللی تهران

 

  7- همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور مبادله کتاب

 

  8- گزارش عملکرد مالی سالیانه به شورا در پایان هر سال مالی.

 

  9- نظارت و هماهنگی کلیه اموری چاپی

 

  اهداف اداره انتشارات:

  1- ترغیب استادان موفق و با تجربه در تالیف کتابهای تخصصی آموزشی و ایجاد تسهیلات اجرایی لازم

 

  2- تعیین اولویت برای چاپ کتابهای دانشگاهی

 

  3- ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات قبل از چاپ و نشر کتاب های دانشگاهی، چاپ و نشر آنها پس از عقد قرارداد با ناشرین ذی صلاح انجام خواهد شد .

 

  4- ایجاد هماهنگی در تدوین و بازنگری جزوات کارگاههایی که در معاونت های آموزشی پژوهشی مرکز برگزار می شوند

 

  5- تدوین دستورالعمل برای چگونگی تشویق مولفین و نویسندگان مقالات برگزیده

 

  6- تدوین دستورالعمل برای چگونگی شرکت دانشجویان در فعالیتهای علمی اجرایی انتشارات مرکز