انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

تپش - نشریه داخلی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگی و سلامت
صاحب امتیاز: مرکز قلب و عروق شهید رجایی
مدیر مسئول: دکتر فریدون نوحی
نشانی: تهران - خیابان ولی عصر (عج)، تقاطع بزرگراه نیایش، مرکز قلب و عروق شهید رجایی
تلفن: 23921-021
وب سایت: http://nashr.rhc.ac.ir
ایمیل: nashr@rhc.ac.ir
 
 
   

صفحه اصلی    |